Úprava vody, testy

Systém pro úpravu vody PURA Plus – zařízení na úpravu vody pro autoklávy připojené na vodovodní řád DISTILER – zařízení pro výrobu destilované vody pro samosvojné autoklávy nebo uz čističky. Kapacita 5 litrů za 4 hodiny

Testy pro kontroly účinnosti sterilizace BOWIDICK TEST Test průniku dutými nástroji DENNÍ TEST ( Stream test)

Distiller

Pura plus


Helix & bowidick test
denní test.