Čištění a desinfekce prostorů

Steril Air je unikátní přístroj pro dezinfekci prostor. Velmi účinný pro operační a zákrokové sálky, lze jej umístit na zeď, nebo použít mobilní stojan. Mobilní provedení lze využít v období chřipek či jiných epidemií pro dezinfekci čekárny a společných prostor. Přístroj využívá řízenou cirkulaci vzduchu a může fungovat i v přítomnosti lidí. Neohrožuje zdraví.

Jeho funkce je založena na systému nucené ventilace uzavřené smyčky. Vzduch čerpaný do modulu prochází nejprve filterm . Zde jsou eliminovány hrubší polutanty, což zabraňuje znečištění germicidních lamp. Vzduch následně přichází do přímého kontaktu se rtuťovýmmi výbojkami, které mají díky UV-C záření maximální germicidní účinek. Vysoká odrayivost absorpčního stínění krytu koncentruje odrazy UV-C záření. Vzduch je následně vypuzen výstupem hubice, díky čemuž dojde k efektivní eliminaci všech mikrobů.

Zařízení dokáže vykonávat kontinuální dezinfekci vzduchem až 120m³/h. Přibližně po třech hodinách od instalace je eliminováno 90% bakteriální zátěže ve vzduchu.

Steril Air