Master Flux - Sedace při vědomí - (Analgo sedace)

MASTERFLUX - je jedinečný přístroj plně vyvinut a vyráběn firmou Tecno-Gaz . Láhve s kyslíkem a oxidem dusným jsou uloženy ve skříňce s kolečky. Na pření straně jsou ovládací prvky s kompletním příslušenstvím. Vizuálně nemá negativní dopad na pacienta a snadno se s ním manipuluje. Pro klinické provozy lze použít jen ovládací jednotku a tu připojit na centrální rozvody plynů. Velký výběr příslušenství ( masky, hadičky , ambuvaky atd) umožňují použití pro všechny věkové kategorie .

Složitost operací a zvýšená invazivita jsou důsledkem výrazného prodloužení zákroku , který požaduje nový přístup k pacientům. Důsledkem použití sedace při vědomí je snížení stresu, zlepšení spolupráce a tím i produktivitu .

Úzkost a vnímání bolesti jsou snížené , čímž se zvyšuje odolnost pacienta a usnadní spolupráce s doktorem, přičemž zachová nezměněné životní funkce. Řízené podávání kyslíku a oxidu dusného inhalačním způsobem, vyvolává uvolnění a snižuje emoční stres.

Masterflux

Masterflux